Poskytli jsme peněžní dar na tento šachový turnaj, kterého se zúčastnil i bulharský šachový velmistr Veselin Topalov. Na tuto akci jsme mohli jako sponzoři pozvat také šachisty z Jedličkova ústavu. Tři stateční chlapci bojovali s ostatními šachisty v simultánce prot velmistrovi a přestože neměli šanci vyhrát, celé odpoledne si ve Sklářské krčmě opravdu užili.