Do Sluníčka dochází děti s různými typy a stupni postižení. Aby bylo možné umístit tyto děti následně do běžných typů škol, je třeba celistvá péče, rozvoj motoriky, různé typy terapií, získání dovedností a návyků, které do budnoucna umožní dětem získat určitou míru soběstačnosti a vhodnou formu komunikace s okolím. Pomohli jsme vybavit učebnu speciální sadou Lega.