Tato organizace zajišťuje mimo péči o seniory i služby dětem se zdravotním postižením ve školách, převážně  s diagnózou autismu a mentální retardace. Náš příspěvek byl použit na osobní asistenty.