Náš příspěvek byl použit na výrobu Zápisníku 2013. V něm jsou prezentovány nejlepší práce žáků ZUŠ a bude sloužit k propagaci školy a jako upomínkový materiál.