Přispíváme na hiporehabilitaci, což je forma rehabilitace využívající trojrozměrného pohybu koňského hřbetu k ovlivnění neuromuskulární funkce kleinta. Služba je poskytována již dětem od 3.měsíce věku. Je vhodná pro děti s DMO a opožděným psychomotorickým vývojem, děti s mentálním postižením, ortopedickými vadami apod.