Pro žáky logopedické školy jsme zaplatili individuálně hudebně zvukové terapie. Týkaly se děti s poruchou komunikace (selektivní mutismem). Jednalo se např. o chlapce, který během dvou let docházky do této školy nepoužil hlas, o dalšího chlapce, který ani v osmi letech schopen domluvit se se svým okolím.