Náš příspěvek bude použit na nákup nového služebního vozu, který slouží k zajišťování pečovatelské služby osobám se zdravotním a tělesným postižením a seniorům se sníženou samostatností.