Nadační fond LASVIT

Vznikl v roce 2012 díky vedení a zaměstnancům společnosti LASVIT s. r. o., která je také jeho největším dárcem.

Hlavními oblastmi, které podporujeme, jsou školství a vzdělávání, humanitární a sociální projekty, dětské sportovní aktivity a  vzdělávací projekty v oblasti designu a sklářství a to především v Libereckém kraji. Všechny finanční prostředky jsou rozděleny v souladu s Nadační listinou a Statutem nadačního fondu.

Pomohli jsme

Za svou aktivitu se stal Nadační fond Lasvit v roce 2014 vítězem rozhlasové Ceny Ď vyhlášené Českým rozhlasem Dvojkou a zároveň vítězem Ceny Ď v Libereckém kraji. Prestižní Cena Ď se každoročně uděluje mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR.

224

Prysk

10 000 Kč na koncert

223

Svítání, z.s.

60 000 Kč na hiporehabilitaci

222

Nikolka, 2 roky

15 000 Kč, příspěvek na léčbu

Malá Nikolka trpí oboustranným nádorem oční sítnice. Přestože léčba byla zahájena na brněnské dětské onkologii, další, daleko účinnější léčbu, už musela Nikolka podstoupit v Barceloně. Na tuto léčbu ale pojišťovna nepřispívá, proto snad pomohl i náš příspěvek.

221

Vladimíra Frančáková

7 160 na kurz pro nevidomé

220

Dobromysl, o.p.s.

10 000 Kč na fyzioterapii

219

Terezka

20 000 Kč na rehabilitaci

Terezka se narodila jako zdravé dítě.Ve dvou letech u ní propuklo spastické onemocnění. Nyní je odkázána na invalidní vozík. Aby se její stav nezhoršova, pravidelně cvičí a jezdí na rehabilitační pobyty. Náš příspěvek byl použit právě na něj.

218

paní Kateřina

20 000 Kč na rehabilitaci

217

paní Alice

4 800 Kč na vozík

Paní Alice spadla ze stromu a následně ochrnula na dolní končetiny. Náš příspěvek použila k nákupu nájezdu vozíku do auta.

216

Terezka

15 000 Kč na rehabilitaci

215

Světlo porozumění

20 000 Kč na koncert

Každoroční koncert, který si dal za úkol propojit lidi různých náboženství za pomoci hudby, láká ty nejlepší české i zahraniční umělce. Jedná se o velmi netradiční muzikantské složení, kdy vedle známých umělců dostávájí šanci i mladí začínající a velmi neotřelí hudebníci. Neobvyklý je tento koncert i tím, že se koná zároveň na dvou místech. V synagaoze a v kostele, jenž spolu sousedí.

214

Barunka

25 000 Kč na péči

213

Badmintonový klub TU Liberec

15 000 Kč na Lasvit turnaj