Nadační fond LASVIT

Vznikl v roce 2012 díky vedení a zaměstnancům společnosti LASVIT s. r. o., která je také jeho největším dárcem.

Hlavními oblastmi, které podporujeme, jsou školství a vzdělávání, humanitární a sociální projekty, dětské sportovní aktivity a  vzdělávací projekty v oblasti designu a sklářství a to především v Libereckém kraji. Všechny finanční prostředky jsou rozděleny v souladu s Nadační listinou a Statutem nadačního fondu.

Pomohli jsme

Za svou aktivitu se stal Nadační fond Lasvit v roce 2014 vítězem rozhlasové Ceny Ď vyhlášené Českým rozhlasem Dvojkou a zároveň vítězem Ceny Ď v Libereckém kraji. Prestižní Cena Ď se každoročně uděluje mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR.

359

Rodina v nouzi

11 275 Kč na životní náklady

Tatínek s dcerou se po úmrtí maminky ocitli v těžké životní situaci. Díky Vojtovi Jiroušovi a fotografce Janě Šťastné se během akce Vánoční fotografování (nejen) v Lasvitu podařilo na jejich podporu vybrat velmi krásnou částku. Všem zúčastněným patří obrovský dík.

358

BK TU Liberec

15 000 Kč na dětské turnaje

357

TJ Jiskra Nový Bor, tenisový oddíl

10 000 Kč na pronájem haly

356

Dětské centrum Liberec

25 000 Kč na zajištění psychologa a speciálního pedagoga

355

M.K.Show

20 000 Kč na charitativní talkshow

354

Dominik

10 000 Kč na rehabiliaci

Malý Dominik má postižený pohybový aparát. Již téměř rok navštěvuje Saremu Liberec, kde pravidelně rehabilituje. V součastnosti se již dokáže pohybovat s pomocí francouzských holích, nicméně je důležité s cvičením nepřestat a tento stav alespoň udržovat.

353

Anička

5 000 Kč na zřízení parkovacího místa

352

Podkrkonošská spol.přátel dětí zdravotně postižených

40 000 Kč na víkendové setkání rodin

Více než sto lidí se zúčastní víkendového setkání rodin se zdravotně postiženými dětmi, s dětmi z pěstounských rodin a pracovníků zařízení sociální péče. Cílem je kromě ozdravného programu také příležitost vyměnit si zkušenosti, získat nové informace v oblasti legislativy a další aktivity. Přítomni budou i psychologové, zdravotníci a další odborníci, kteří budou účastníkům k dispozici.

351

Vojta

10 000 Kč na operaci Ulzibat

350

Simona

15 000 Kč na odlehčovací pobyt

Slečna Simona trpí těžkým mentálním postižením, mimo jiné i projevy agresivity jako k sobě samé, tak i k okolí. Matka je již od narození na výchovu dcery sama, nicméně se velmi snaží dceru v rámci možností začleňovat. Simona dochází do Denního stacionáře a absolovuje také odlehčovací pobyty, díky kterým je její stav monitorován a dává matce nové informace, jak nejlépe reagovat na dceřiny potřeby.

349

Paní Marie

10 000 Kč na rehabilitaci a pomůcky

Přispěli jsme seniorce na nutnou rehabilitaci po komplikovaném zranění ruky a na další nutné pomůcky.

348

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Maršovice

10 000 Kč na prostředky pro práci s mládeží

Hasiči v Maršovicích se zabývají nejen činností na úseku požární ochrany, ale i kulturní a sportovní činností v obci a prací s mládeží. Kroužek mladých hasičů združuje děti od 2 do 18ti let a to už 50 let! Náš příspěvek bude použit na nákup prostředků potřebných právě pro práci s mládeží.