Nadační fond LASVIT

Vznikl v roce 2012 díky vedení a zaměstnancům společnosti LASVIT s. r. o., která je také jeho největším dárcem.

Hlavními oblastmi, které podporujeme, jsou školství a vzdělávání, humanitární a sociální projekty, dětské sportovní aktivity a  vzdělávací projekty v oblasti designu a sklářství a to především v Libereckém kraji. Všechny finanční prostředky jsou rozděleny v souladu s Nadační listinou a Statutem nadačního fondu.

Pomohli jsme

Za svou aktivitu se stal Nadační fond Lasvit v roce 2014 vítězem rozhlasové Ceny Ď vyhlášené Českým rozhlasem Dvojkou a zároveň vítězem Ceny Ď v Libereckém kraji. Prestižní Cena Ď se každoročně uděluje mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR.

428

Vojta

50 000 Kč od nadace NROS a Swiss Life Select na nákup obleku TheraSuit

427

UKRAJINA

Pokud byste chtěli pomoci finančním příspěvkem lidem prchajícím z Ukrajiny, budeme rádi! Pomáháme ubytovat uprchlíky v našich zařízeních, která momentálně vybavujeme a připravujeme. Číslo účtu: 4987842/0800 v CZK , připojte poznámku: Pomoc Ukrajině DĚKUJEME!

426

Kevin

15 000 Kč na tricykl

425

Sociální služby města Doksy

20 000 Kč na pomůcky

424

Daniel

15 000 Kč na rehabilitaci

423

Farní charita Česká Lípa

15 000 Kč na sučičku do azylového domu

422

Hospic sv. Zdislavy

30 000 Kč na mzdy

421

CELIA - život bez lepku

8 000 Kč na aktivity

Finančně jsme podpořili činnost společnosti. Pořádání přednášek, seminářů, distribuci edukačních brožur, poradenství atd.

420

Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické LBC

9 870 Kč na nákup čističek vzuchu

Do prostor tohoto centra jsme pomohli koupit čističky vzduchu. Vzhledem k tomu, že sem dochází děti se sluchovým postižením a vadami řeči, není možné pracovat s rouškami, které v komunikaci překáží Bylo tedy nutné najít bezpečný způsob, jak nepřerušit terapii dětí a zároveň neohrozit jejich zdraví v době pandemie.

419

Karate Klub Novoborci z.s.

10 000 Kč na činnost klubu

418

Pan Ivan

10 000 Kč na zakoupení kompenzačních pomůcek

Kvůli cizímu zavinění je pan Ivan upoután na vozík už 20 let. Bezohledný řidič mu způsobil zranění, kvůli kterému zůstal trvale ochrnutý. Opakovaně jsme panu Ivanu pomohli s nákupem cévek potřebných k vyprazdňování.

417

Marek

10 000 Kč na zakoupení terapeutické židle

Matka samoživitelka se stará o dospělého syna s dětskou mozkovou obrnou a motorickou retardací. Marek je trvale upoután na vozík od svých 3 let. Náš příspěvek byl použit na zakoupení terapeutické židle, ve které se mu během dne sedí lépe než na vozíku.