Již čtvrtým rokem pořádá Dětský taneční klub Boráček soutěž O novoborský pohár, kterého se účasní, kterého se účatní tanečníci z celé. České republiky. Náš příspěvek pomohl pokrýt organizační výdaje.