Podíleli jsme se na nákupu vzdělávacích pomůcek pro děti ze zdejší školy. Děti, navštěvující tuto ZŠ a MŠ, trpí těžkými kombinovanými poruchami.