Tento fond působí na Českolipsku a ve spolupráci s odbornými lékaři pomáhá dětem a mladistvým s poruchami sluchu. Zajišťuje informační a poradenské služby, monitoruje potřeby a požadavky rodin dětí s poruchami sluchu a podporuje je v jejich vzdělávání a samostatnosti.