Hlavním cílem tohoto projektu je pomoci duševně nemocným spoluobčanům žít podle vlastních představ a možností mimo ústavní a zdravotnická zařízení. Základem služby je intenzivní trénink sociálních dovedností spojených se samostatným bydlením a rozvoj schopnosti klientů zvládnout každodenním obstarávání domácnosti. Náš příspěvek pomůže vybavit nábytkem jeden z bytů chráněného bydlení.