Dominika žije v dětském domově v České Lípě, ale studuje ve Frýdlantě v Čechách střední školu. Náš příspěvek použije Dominika na výdaje spojené se studiem, internát a  pomůcky.