Pečovatelská služba ve Cvikově pomáhá s domácí péčí a provozuje i dům s pečovatelskou službou, kde zřídila půjčovnu kompenzačních pomůcek. Na nákup některých z nich jsme přispěli.