Vojtíšek, který se narodil předčasně při komplikovaném porodu, trpí těžkým kombinovaným postižením. Nutnou součástí jeho života je neustálé rehabilitační cvičení podle doporučení odborníků, které ale ne vždy lze provádět doma. Zapotřebí je i specializovaná a kompletní péče, kterou může Vojtovi poskytnout pouze specializované zařízení.