Cílovou skupinu tohoto sdružení tvoří duševně nemocní lidé, kteří jsou vlivem své nemoci ohroženi sociální exkluzí, což je mnohdy způsobeno jejich problémy s komunikací, jejich stavy úzkosti, paranoiou či depresemi. Svým příspěvkem bychom jim tedy rádi umožnili zúčastnit se různých kulturních aktivit a výletů a pomoci jim tak lépe se začlenit do společnosti.