Bruno pochází z rodiny, kde jsou 3 děti a všechny postižené. Brunovi chybí část 18.choromozomu, je těžce mentálně retardovaný, autistický, hluchoslepý, má srdeční a plicní vadu a je velmi hypotonický.