Spolupracujeme s českolipským Nadačním fondem Ozvěna, který pomáhá dětem se sluchovým postižením.