Šachový kroužek v této škole při Jedličkově ústavu nás požádal o šachové hodiny pro děti. Šachy vedou děti k soustředěnosti, trpělivosti, mají na ně zklidňující účinnek a rozvíjejí prostorovou představivost. Šachy zde vyučují i v rámci matematiky.