Ve spolupráci s Glassschool v Novém Boru jsme se rozhodli udělit motivační stipendia vybraným žákům v oborech:

Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla, Uměleckořemeslné zpracování skla, Tvorba uměleckého skla a Design interiéru