Zařízení tísňové péče je určeno seniorům nebo osobám s omezenou možností pohybu.