Centrum Lira poskytuje službu rané péče rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením ve věku od narození nebo zjištění diagnózy do sedmi let věku dítěte. Náš příspěvek byl použit na materiální vybavení pro ambulantní program prodpory dětí se zrakovým postižením.