Přispěli jsme na úhradu nákladů spojených s dotiskem edukačních brožur na téma : Celiakie, aneb proč někteří lidé drží bezlepkovou dietu. Brožury slouží k šíření správných a pravdivých informací o problematice celiakie mezi širokou veřejnost i celiaky. Všechny materiály byly recenzovány předními českými odborníky.