Mylý Oliver trpí autismem. K tomu, aby mohl nastoupit do školky, potřebuje asistenta, protože není schopný potřebné samostatnosti v sebeobsluze. Velmi málo rozumí pokynům, nemluví a jeho chování se může stát nepředvídatelným. Náklady na speciálního vyškoleného asistenta do MŠ dosahují 10 000 Kč měsíčně.