Popořili jsme projekt Postav se na vlastní nohy určený pro mládež před odchodem ze zařízení výchovné péče. Během několikadenního školení se děti formou workshopů dozví jak se naučit komunikovat s okolím, jak si najít a udržet práci, jak hospodařit s penězi či jak získat bydlení. Nedílnou součástí projektu je i zapojení vychovatelů, kteří přebírají při výchově svých svěřenců funkci rodičů a mají tak na mládež podstatný vliv.