Náš příspěvek použijí mažoretky na výdaje spojené s účastí na Mistrovství Evropy a na soutěž O skleněnou hůlku 2017.