Již několikátým rokem podporujeme činnost tohoto klubu, zvláště žákovského družstva.