Terezce je 11 let, je těžce zdravotně postižená (DMO, epilepsie), matka je samoživitelka. Vzhledem k postižení je odkázána na vozík, ve kterém musí být fixována. Pomohli jsme jí koupit polohovací zařízení ( speciální židličku), ve které se učí, hraje si, rehabilituje nebo sleduje pohádky.