Příspěvek byl použit na nákup drobných odměn pro účastníky krajského kola Závodu Vlčat a Světlušek.