Více než sto lidí se zúčastní víkendového setkání rodin se zdravotně postiženými dětmi, s dětmi z pěstounských rodin a pracovníků zařízení sociální péče. Cílem je kromě ozdravného programu také příležitost vyměnit si zkušenosti, získat nové informace v oblasti legislativy a další aktivity. Přítomni budou i psychologové, zdravotníci a další odborníci, kteří budou účastníkům k dispozici.