Přispěli jsme na vybavení logopedické a grafomotorické učebny pro děti předškolního věku.