Po složitém léčení se u Zuzanky objevila chabá paraparéza dolních končetin, subluxace kyčelního kloubu. Od té doby udělala Zuzanka velký prokrok, ve dvou letech začala chodit. Na chůzi, která je velmi nestavilní, potřebuje ortézy. Na ně jsme přispěli.