Adélka je od narození neslyšící. Ve 2,5 letech jí byl voperován kochleární implantát, díky kterému může Adélka navštěvovat běžnou ZŠ a tančit v novoborských mažoretkách. Boohužel se jí rozbil řečový procesot, bez kterého se neobejde a jehož cena je nad finanční možnosti její rodiny. Právě ne ten byl náš příspěvek použit.