Většina příspěvku bude použita pro Dominika, který žije v dětském domově od svých 5ti let. Je nadaným fotbalistou, ve škole má výborné známky. Díky našemu příspěvku bude moct dojíždět na tréninky do sousedního města, účastit se soustředění a nakoupit si potřebné sportovní vybavení.