Zde pečují o děti odložené, týrané, odebrané z rodin. V současné době jsou zde i děti handicapované, které vyžadují specifickou péči a s tím jsou spojené zvýšené náklady na služby. Z obdržených peněz byla uhrazena práce fyzioterapeutky, která se dětem věnuje.