Přispěli jsme na nákup vánočního osvětlení v aleji v Senior centru v Novém Boru, Velké díky patří Matyáši Zrnovskému, který se celé akce ujal a Ondrovi Liškovi, který s instalací pomáhal. Senioři, jejich blízcí i zaměstnanci si výzdobu moc pochvalovali, rozzářila jim celou zahradu a zpříjemnila adventní čas.