Do prostor tohoto centra jsme pomohli koupit čističky vzduchu. Vzhledem k tomu, že sem dochází děti se sluchovým postižením a vadami řeči, není možné pracovat s rouškami, které v komunikaci překáží, bylo nutné najít bezpečný způsob, jak nepřerušit terapii dětí a zároveň neohrozit jejich zdraví v době pandemie.