Vojtíšek je milý a šikovný devítiletý chlapec, který bojuje s těžkým kombinovaným postižením. Je zcela závislý na svých rodičích, kteří se mu celodenně pečlivě věnují a rozvíjejí jeho schopnosti. Vojtíšek má perfektní hudební sluch, má rád společnost dětí, je veselý a zajímá se o dění kolem. Rodiče použijí náš příspěvek na nákup iPadu, který bude stimulovat Vojtovy zrakové funkce. Vzhledem k tomu, že Vojta nemluví, může sloužit i jako alternativa ke komunikaci.