Matěj trpí dětskou mozkovou obrnou, spastickou kvadruparézou. Díky intenzivní a pravidelné reahabilitaci se Matějovi daří dělat pokroky, což jemu samotnému dělá velkou radost a motivuje ho to do dalšího cvičení. Náš přispěvek byl použit na rehabilitační pobyt Therasuit.