Hospic sv.Zdislavy použil náš příspěvek na svůj provoz, především na plat sester, dojíždějících za pacienty v terminálním stádiu života, kteří své poslední dny tráví doma, v blízkosti svých nejbližších.