Společnost Rodina v centru pomáhá náhradním rodinám v Novém Boru a jeho okolí. Tyto rodiny se potýkají s komplexem problémů plynoucích z individuálních životních příběhů svěřených dětí. Díky naší finanční pomoci bude možné, mimo jiné, uspořádat různé typy setkání, výlety, doučování dětí a přednášky nejen pro pěstounské rodiny, ale i pro veřejnost.