Tento venkovní rotoped, instalovaný ve venkovním areálu domů s pečovatelskou službou v Novém Boru, umožní široké skupině seniorů protáhnout klouby dolních končetin a udržovat se tak po co nejdelší možnou dobu v dobré fyzické kondici.