Tento festival se letos konal již po patnácté. Účastní se ho děti s postižením, mládež a dospělí z ústavů, stacionářů a center sociálních služeb z celé republiky. Letos se ho zúčastnili klienti z 32 různých zařízení sociální péče a více než          2 000 diváků jejich vystoupení oceňovalo bouřlivým potleskem.